Betingelser og vilkår

Klager

Hvis det oppdages en funksjonsfeil (ikke transport eller annen skade), må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget, eller burde ha oppdaget det, gi oss beskjed om at du vil påberope deg mangelen (klage). Fristen for å annonsere er imidlertid ikke mindre enn to måneder fra det tidspunktet du oppdaget mangelen.

Klager må gjøres senest to år etter at du har overtatt varen.
Hvis varen eller delene av den er ment å være vesentlig lengre under normal bruk, er fristen for reklame fem år.

Hvis du ikke annonserer i tide, går retten til å gjøre mangelen tapt.
En mangel som vises innen seks måneder etter overtagelse av varen (normalt leveringstidspunktet) antas å ha eksistert på tidspunktet for overføring av risiko.

Varsel om feil og mangler i produktene kan overføres til oss muntlig eller skriftlig.

For bevisets skyld anbefaler vi at klagen sendes skriftlig til oss først og fremst ved å søke retur på vår retur@haaheimvvs.no Bekreftelse av klageforespørselen vil bli sendt per post til e-postadressen du har registrert i vår kundedatabase.

I bekreftelsen vil du også bli informert om spesielle forhold / håndtering er nødvendig fra din side ifm. retur frakt av varen. Hvis det er en mangel ved varen og du har klaget innen nevnte frister, kan du utøve følgende mangelfullmakt:

– Hold tilbake kjøpesummen

– Under visse forhold velger du mellom korreksjon eller levering.

– Krev avbestilling hvis mangelen ikke er ubetydelig (forutsatt at varen er i samme stand og mengde).

-Krevende erstatning.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å avhjelpe mangelen utover det som er avtalt med Haaheim VVS AS, betaler ikke Haaheim VVS AS disse utgiftene.

Angrerett

Angreretten gir deg retten til å angre kjøpet. Angreretten gjelder varer levert av Haaheim VVS AS eller lignende. direkte fra vår underleverandør.

Angreretten krever at du gir oss beskjed via e-post til sales@haaheimvvs.no el. Innen 14 dager etter mottakelse av leveransen. tlf. 47177123. (Angre).

Hvis du ikke har mottatt et avbestillingsskjema verken i leveringsbekreftelsen eller ved levering av produktene, forlenges denne fristen til 12 måneder.

Angreretten gjelder ikke:

– Varer produsert etter forbrukerens spesifikasjoner

– Gjenstander som har et utpreget personlig preg, f.eks. spesielle dimensjoner og massasjebrett med tilleggsutstyr

– Varen er montert

For at angreretten skal kunne håndheves, må produktet leveres til oss i omtrent samme mengde og tilstand som du mottok det.

Alle produkter skal returneres til oss innen rimelig tid. Eventuell returfrakt må betales av deg. Du har risikoen for transport tilbake til oss.
Vi plikter å betale tilbake det du har betalt inkludert porto / forsendelse for forsendelsen til deg.

Refusjon vil skje innen fjorten dager etter at vi har mottatt produktet fra deg.

Produktet returneres til oss i original emballasje, sammen med uttaksskjema. Ytterligere detaljer om hvordan du bruker angreretten finner du i angreretten.

I tilfeller der varene returneres etter utløpet av uttaksperioden, vil Haaheim VVS AS beregne et returgebyr på 30% av originalen